شرکت دانش بنیان

گلدن کو

ارائه راهکارهای شبکه و امنیت اطلاعات و هوشمند سازی فرآیند های سازمانی

  • مشاوره، طراحی و استقرار (ISMS)
  • طراحی، پیاده‌سازی و نگهداری مراکز داده (Data Center)
  • مشاوره، طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی شبکه‌های سازمانی
  • ارائه راهکارهای نرم افزاری در جهت هوشمند سازی سازمان ها