توزیع برق مشهد

شرکت توزیع برق مشهد

شرکت توزیع برق مشهد این شرکت افتخار همکاری با شرکت توزیع برق مشهد را از سال ۱۳۹۰ در حوزه های تبلت دارد. از ابتدای همکاری، طراحی سامانه های بازدید، نصب و نظارت بر نصب فروش و خدمات پس از فروش انشعابات برق مشهد، نظارت برپروژه ها، فهام، بازرسی عادی و بازرسی دیماندی بر پلتفرم اندروید را در این شرکت پیاده …