compress

آیا ما هم معتاد هستیم؟

حکایت – آیا ما هم معتاد هستیم؟ روزی از یک دکتر دعوت کردند تا در جمع معتاد ان به الکل سخنرانی کند. دکتر قصد داشت عملا به افراد حاضر در آن جمع نشان دهد که نوشیدن الکل برای سلامتی بسیار مضر و خطرناک است. او دو لیوان برداشت. در یکی از لیوان ها آب مقطر و در لیوان دومی الکل …