Lord Of Digits

انتشار بازی Lord of digits (ارباب اعداد)

انتشار بازی Lord of digits (ارباب اعداد) گروه بازی سازی دسته گرگ ها در این هفته از بازی جدید خود رونمایی کرده است.قصد داریم در این پست این بازی را از زبان تهیه کننده گان این بازی معرفی کنیم. تو دنیای بازی های فکری موبایلی یک جورایی جای خالی بازی های تخته ای حس می شه (البته که منظورم منچ …