توزیع برق مشهد

شرکت توزیع برق مشهد

//jalali

شرکت توزیع برق مشهد این شرکت افتخار همکاری با شرکت توزیع برق مشهد را از سال ۱۳۹۰ در حوزه های تبلت دارد. از ابتدای همکاری، طراحی سامانه های بازدید، نصب و نظارت بر نصب فروش و خدمات پس از فروش انشعابات برق مشهد، نظارت برپروژه ها، فهام، بازرسی عادی و بازرسی دیماندی بر پلتفرم اندروید را در این شرکت پیاده …