bad afzar

پنهان‌سازی بدافزار ارز کاوی در قالب فایل‌های اصلی ویندوز

پنهان‌سازی بدافزار ارز کاوی در قالب فایل‌های اصلی ویندوز روش های مورد استفاده هکرها برای استخراج غیرقانونی ارزهای مجازی روزبه روز در حال پیچیده تر شدن است و حالا آنها بدافزارها را در قالب پکیج های قانونی نصب ویندوز جا می زنند. محققان کمپانی «ترند میکرو» اخیرا دریافته اند که بدافزاری به نام  Coinminer تعداد زیادی از کاربران را هدف ارزکاوی مخفیانه …