برق

گواهی حسن انجام کار شرکت برق

۱۳۹۷-۰۸-۰۱

مفتخریم از سال ۱۳۹۱ همکاری خوب و مستمری را با شرکت توزیع برق مشهد مقدس برقرار کرده و تاکنون موفق به اجرای چندین پروژه برای این سازمان شده ایم. از جمله پروژه های اجرای شده برای این سازمان میتوان به طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای بازرسی انشعاب، نظارت بر پروژه ها، بازدید و نصب و نظارت بر نصب انشعاب اشاره کرد. پس از ۷ سال، رضایت شرکت توزیع برق مشهد بزرگترین سرمایه این شرکت میباشد. این گواهی حاصل سالها تلاش این مجموعه میباشد.