pm

نرم افزار pm بر روی تبلت

۱۳۹۷-۰۳-۱۱

نرم افزار PM بر روی تبلت

شرکت گلدن کو در سال ۱۳۹۱ با ارائه طرحی در خصوص paperless کردن فرآیند pm در شرکت آب و فاضلاب مشهد، موفق به طراحی نرم افزار برداشت اطلاعات pm بوسیله تبلت گردید.

در این پروژه با اتصال تبلت ها به سامانه جامع pm شرکت آب و فاضلاب، کارهای جاری مامور از طریق نت وارد تبلت مامور شده و مامور میتواند پس از انجام کامل ماموریت خود، اطلاعات بازدید را وارد تبلت نماید. در این سامانه، موقعیت مامور در هنگام ثبت اطلاعات برداشته شده و برای سامانه جامع ارسال میگردد. 

توضیحات تکمیلی این پروژه را از لینک زیر مطالعه نمایید:

اطلاعات تکمیلی