ساجات

گواهی نامه ساجات

۱۳۹۷-۰۳-۱۳

گواهی نامه ساجات

شرکت پیشگامان دنیای کواتز – گلدن کو – موفق به اخذ گواهی نامه ساجات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشورشده است.

ساجات