تقدیر-نامه

تقدیرنامه شرکت آب

۱۳۹۷-۰۴-۰۵

تقدیر نامه شرکت آب

در سال ۱۳۹۴ و پس از اجرای دو پروژه موفق طراحی و پیاده سازی PM و اتفاقات آب و فاضلاب مشهد بر روی تبلت و تایید این دو پروژه برای ارائه در غرفه وزارت نیرو در هفته پژوهش، و بازدید قائم مقام وزیر نیرو از این دو پروژه و با استقبال خوب ایشان، مقرر شد این دو پروژه به روئیت مقام عالی وزارت نیرو رسیده و ایشان از این پروژه ها بازدیدی به عمل آوردند. این تقدیرنامه به همین جهت از طرف شرکت آب و فاضلاب مشهد به این شرکت ارائه گردید.