بازرسی

سیستم کنترل انشعابهای مشترکین ( بازرسی عادی و بازرسی دیماندی )

۱۳۹۷-۰۳-۱۳

سیستم کنترل انشعابهای مشترکین ( بازرسی عادی و بازرسی دیماندی )

بررسی های کارشناسی منجر به طراحی و تولید نرم افزاری عملیاتی، مبنی بر آزمایش کنتور، کنتور اندازه‌گیری، کنترل و بازرسی لوازم اندازه‌گیری، کنترل لوازم اندازه‌گیری(اتفاقات) و همچنین برای مطلع شدن از دستکاری‌های غیرمجاز در کنتور، فک پلمپ کنتور، درخواست تعویض کنتور وگزارش دسترسی به برق غیرمجاز شده است

 

فرآیندهای عملیاتی در نرم افزار بازرسی:

 • تنظیم ساعت
 • جوشکاری و غیرمجاز
 • کنترل و بازرسی لوازم اندازه گیری
 • قطع وصل انشعاب
 • اصلاح تـعرفه
 • آزمایش لوازم اندازه گیری
 • تصحیح مشخصات کنتور
 • کنترل لوازم اندازه گیری

امکانات نرم افزار :

 • ارسال اطلاعات از طریق بستر GPRS، WIFI به سیستم فروش شرکت توزیع برق
 • دریافت اطلاعات براساس انتخاب سرور، انتخاب بازه تاریخی، کد شناسایی، کدآدرس(GIS) و امور از طریق بستر GPRS و یا WIFI به سیستم فروش شرکت توزیع برق
 • ثبت نقطه جغرافیایی مامور بازرسی در محل و ارسال به سیستم شرکت توزیع برق
 • تکمیل فرم‌ها، در دو بخش عادی و دیماندی
 • قابلیت نمایش اطلاعات فرم‌های تکمیل شده در بخش عادی و دیماندی بعد از ارسال اطلاعات
 • قابلیت ویرایش فرم‌های عادی و دیماندی قبل از ارسال اطلاعات
 • قابلیت جستجو در فرم لیست تقاضاهای عادی براساس شماره تقاضا، نوع بازدید، نوع فاز، اشتراک، شناسایی و اعلام کننده.
 • قابلیت جستجو در فرم لیست تقاضاهای دیماندی بر اساس نوع بازدید، شناسایی، شماره تنه کنتور، اشتراک، اعلام کننده، بازه تاریخی و امور.
 • نمایش لیست تقاضاهایی که با خطای عدم دسترسی به اینترنت یا اینترانت به وجودآمده است.

در حال حاضر این نرم افزار در شرکت توزیع برق مشهد بصورت کاملا اکتیو، فعال بوده و فرایندهای بازرسی عادی و دیماندی از این طریق انجام میشود.

این نرم افزار قابلیت پیاده سازی در سایر شرکت های توزیع کشور را داشته و قابل هماهنگی با تمامی سیستمهای جامع فروش و پس از فروش میباشد.