بازدید-انشعاب-با-تبلت

بازدید انشعاب و خدمات پس از فروش با تبلت

۱۳۹۷-۰۳-۱۲

بازدید انشعاب و خدمات پس از فروش با تبلت

انجام فرآیند بازدید انشعاب و خدمات پس از فروش توسط تبلت و هماهنگ با سامانه جامع فروش شرکت های توزیع برق در این پروژه صورت میگیرد.

این پروژه که در شرکت توزیع برق مشهد از سال ۱۳۹۱ اجرا و در حال حاضر تمامی مامورین شرکت توزیع برق مشهد برای بازدید انشعاب خود از این سیستم استفاده میکنند.

در این این فرآیند  پس از ثبت تقاضا و با تشخیص مسئول ماموران بازدید، تقاضا در لیست کاری کارشناس قرار گرفته و کارشناس بابازدید از محل مورد نظر ،  ثبت اطلاعات را انجام داده و میتواند بصورت آنلاین و یا آفلاین اطلاعات را به سیستم فروش شرکت توزیع برق  ارسال نماید.

فرآیندهای عملیاتی در نرم افزار بازدید انشعاب :

 • نصب جدید
 • تغییر مکان تابلویی
 • رفع حریم
 • تغییر مکان
 • تعویض کنتور
 • اصلاح آدرس

بازدید انشعاب: (ویژگیها)

 • دریافت اطلاعات از طریق بستر GPRS و Wireless
 • تکمیل فرمهای نتیجه بازدید، دلایل عدم موفقیت بازدید، مشخصات فنی، تابلو، اظهار نظر فنی، وضعیت موجود، تبدیل آمپراژ
 • ثبت موقعیت مکانی(GPS) کارشناس و تبدیل آن به محور مختصات نقشه و ارسال آن به بخش GIS شرکت توزیع
 • ارسال اطلاعات از بسترهای GPRS و شبکه های Wireless بصورت آنلاین
 • امکان نمایش و شارژ سیم کارت
 • امکان نمایش اطلاعات دریافتی و ارسالی و مدیریت تقاضاهای ثبت شده ولی ارسال نشده.
 • امکان ارسال و دریافت تمامی تقاضاهای عادی