بازرسی

سیستم کنترل انشعابهای مشترکین ( بازرسی عادی و بازرسی دیماندی )

//jalali

سیستم کنترل انشعابهای مشترکین ( بازرسی عادی و بازرسی دیماندی ) بررسی های کارشناسی منجر به طراحی و تولید نرم افزاری عملیاتی، مبنی بر آزمایش کنتور، کنتور اندازه‌گیری، کنترل و بازرسی لوازم اندازه‌گیری، کنترل لوازم اندازه‌گیری(اتفاقات) و همچنین برای مطلع شدن از دستکاری‌های غیرمجاز در کنتور، فک پلمپ کنتور، درخواست تعویض کنتور وگزارش دسترسی به برق غیرمجاز شده است   فرآیندهای …

بازدید-انشعاب-با-تبلت

بازدید انشعاب و خدمات پس از فروش با تبلت

//jalali

بازدید انشعاب و خدمات پس از فروش با تبلت انجام فرآیند بازدید انشعاب و خدمات پس از فروش توسط تبلت و هماهنگ با سامانه جامع فروش شرکت های توزیع برق در این پروژه صورت میگیرد. این پروژه که در شرکت توزیع برق مشهد از سال ۱۳۹۱ اجرا و در حال حاضر تمامی مامورین شرکت توزیع برق مشهد برای بازدید انشعاب …

کنترل کیفیت

کنترل کیفیت و مدیریت مجاری عرضه سوخت

//jalali

کنترل کیفیت و مدیریت مجاری عرضه سوخت بازدید و کنترل کیفیت مجاری عرضه سوخت یکی از دغدغه های مهم و اصلی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در مناطق مختلف ایران است. در سال ۱۳۹۳ و با همت واحد سرویس های صنعتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی ، پروژه ای مذکور تعریف و در سال انتهای …