برق

گواهی حسن انجام کار شرکت برق

//jalali

مفتخریم از سال ۱۳۹۱ همکاری خوب و مستمری را با شرکت توزیع برق مشهد مقدس برقرار کرده و تاکنون موفق به اجرای چندین پروژه برای این سازمان شده ایم. از جمله پروژه های اجرای شده برای این سازمان میتوان به طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای بازرسی انشعاب، نظارت بر پروژه ها، بازدید و نصب و نظارت بر نصب انشعاب اشاره کرد. …

حسن انجام کار آب

گواهی حسن انجام کار آب

//jalali

گواهی حسن انجام کار آب مفتخریم از سال ۱۳۹۱ همکاری خوب و مستمری را شرکت آب و فاضلاب مشهد مقدس برقرار کرده و تاکنون موفق به اجرای چندین پروژه برای این سازمان شده ایم. از جمله پروژه های اجرای شده برای این سازمان میتوان به طراحی و پیاده سازی نرم افزار PM بر روی تبلت، طراحی و پیاده سازی نرم …

تقدیر-نامه

تقدیرنامه شرکت آب

//jalali

تقدیر نامه شرکت آب در سال ۱۳۹۴ و پس از اجرای دو پروژه موفق طراحی و پیاده سازی PM و اتفاقات آب و فاضلاب مشهد بر روی تبلت و تایید این دو پروژه برای ارائه در غرفه وزارت نیرو در هفته پژوهش، و بازدید قائم مقام وزیر نیرو از این دو پروژه و با استقبال خوب ایشان، مقرر شد این …

نفت

گواهینامه حسن انجام کار شرکت نفت

//jalali

حسن انجام کار شرکت نفت در سال ۱۳۹۴ و پس از اجرای اولین پروژه کنترل کیفیت و مدیریت مجاری عرضه سوخت کشور بر روی تبلت در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه مشهد توسط این شرکت، با انجام تمامی تعهدات پیمان، این شرکت موفق به اخذ گواهی حسن انجام کار برای این پروژه گردید. لازم به ذکر است این …