نرم افزار سامان - سامانه مدیریت اخبار و نشریات-


سامان ابزاری آسان و کارا در اختیار حرفه ای ها جهت تولید، مدیریت و انتشار اخبار فوری و نشریات
در هر سازمان معمولا روزانه اخبار مهمی در جریان است که تا کنون به علت عدم وجود سیستمی یکپارچه، امکان ثبت و ارسال این اخبار به مخاطبین به آسانی مهیا نبوده است.
سامان این امکان را به راحتی و بدون هزینه فراهم ساخته واین قابلیت را دارد که با استفاده از اخبار ثبت شده روزانه اقدام به تولید و ارسال نشریات نماید. قطعا این امر باعث افزایش ارتباط سازتده با مخاطبین خواهد بود.

این سامانه شامل دو بخش می باشد :

کارتابل مدیریتی:

امکان تعریف کاربران با تعیین سطوح دسترسی
نظارت، کنترل و انتشار محتوای تولید شده توسط مدیریت ساماته
امکان تولید آسان اخبار توسط کاربران
امکان اختصاص هر خبر به دسته بندی های تعریف شده
تولید خودکار نشریات با استفاده از اخبار ثبت شده قبلی
مدیریت و انتشار اخبار فوری و نشریات
مشاهده تعداد دانلود اخبار فوری و نشریات توسط مخاطبین
قابلیت مشاهده نظرات کاربران برای نشریات و اخبار و تحلیل آن
آرشیو اخبار و نشریات و امکان جستجو در آن
گزارش گیری های متنوع و پیشرفته

سامانه موبایل:

امکان انتخاب سازمان ها
اطلاع خودکار اخبار فوری و نشریات جدید بوسیله نوار ابزار موبایل
امکان دانلود اخبار و نشریات
امکان دانلود اخبار و نشریات گذشته از بخش آرشیو سازمان مورد نظر
مطالعه اخبار و نشریات دانلود شده به صورت آفلاین
امکان جستجو در متن خبر
امکان افزودن اخبار فوری و نشریات به بخش مورد علاقه ها
امکان ارائه نظر جهت هر خبر