نرم افزار جامع بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شرکت آب و فاضلاب مشهد


جهت بازدید از فعالیتهای مرتبط با تجهیزات که جزئی از یک تاسیسات میباشند، اطلاعات توسط مسئول مامور بازدید، برای مامورین مشخص شده و مامورین با بازدید از فعالیتها، تجهیزات و همچنین تاسیسات مجموعه، اطلاعات مورد نظر را در تبلت وارد نموده و میتوانند بصورت آنلاین و یا آفلاین اطلاعات را به سیستم مرکزی با دقت و سرعت بالا منتقل نمایند. صحت سنجی اطلاعات یکی ازشاخصه های استفاده از این نرم افزار میباشد.
انجام فعالیتهای مربوط به ماموران به دو شکل:

الف : با برنامه:


انجام فعالیتها در زمانبندی های مشخص که شامل امکانات زیر میباشند.
ورود پارامترهای مرتبط با هر تاسیس برای هر فعالیت
الصاق فعالیت به قراردادهای پیمانکار
ورود اطلاعات قرائت ساعت متر
ورود اطلاعات قرائت کنتور
ورود اطلاعات دبی سنجی
ورود اطلاعات فرم تعمیرات

ب: بدون برنامه


انجام فعالیتها بدون زمانبندی که شامل امکانات زیر میباشند:
ورود پارامترهای مرتبط با هر تاسیس برای هر فعالیت
ارسال و دریافت حجم بالایی از اطلاعات
الصاق فعالیت به قراردادهای پیمانکار

قابلیتهای نرم افزار:


مشاهده شارژ سیم کارت و همچنین امکان شارژ سیم کارت
کنترل ماموران با استفاده از بستر GPS بر روی نقشه
بروزرسانی نرم افزار از راه دور
ارتباط با سیستم پایش مرکز کنترل هوشمند و پیشگیری از بحران شرکت آب و فاضلاب مشهد
نمایش مکان تاسیسات بر روی نقشه که توسط تبلت برداشت شده است.
جستجو بر اساس تاسیس مورد نظر برای نمایش اطلاعات
امکان گرفتن تصویر جهت مستند سازی بازدید و الصاق به فعالیت
گرفتن پشتیبان و بازیابی اطلاعات
امکان دسته بندی ماموران جهت لاگین به نرم افزار
دریافت و ارسال اطلاعات از بستر GPRS و یا WIFI بصورت آنلاین وآفلاین
نمایش وضعیت بازدید در دو قالب ارسال شده و ارسال نشده
امکان ویرایش بازدید های انجام شده
کنترل فعالیتهای ارسال شده ماموران، ثبت مامور، حذف مامور، اخذ گزارشات PM و اخذ گزارشات EM از نحوه عملکرد ماموران توسط سیستم مدیریت کاربران

لیست مشتریان نرم افزار جامع PM آب