شرکت توزیع برق مشهد

با توجه به سیاست استفاده از تکنولوژی های روز در شرکت توزیع برق مشهد و همچنین اعتماد و حمایت مدیریت محترم عامل و معاونین محترم آن شرکت، از سال 1388 پروژه ای در قالب paper less…

انجمن صنفی مشهد

نرم افزار انجمن صنفی برق مشهد  با همت بخش خصوصی از سال 92 شروع به طراحی گردید و در سال 93 فعالیتهای پشتیبانی و توسعه آن به عهده این شرکت قرار گرفته است.

سما صنعت توس

شرکت فنی و مهندس سما صنعت این شرکت افتخار همکاری در بخش خصوصی با شرکتهای معتبر و شناخته شده ای مانند شرکت سما صنعت توس که یکی از شرکتهای قدرتمند در حوزه ارائه خدمات فنی…