شرکت فنی و مهندس سما صنعت این شرکت افتخار همکاری در بخش خصوصی با شرکتهای معتبر و شناخته شده ای مانند شرکت سما صنعت توس که یکی از شرکتهای قدرتمند در حوزه ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه الکترونیک و قدرت میباشد را دارد. پروژه هایی همچون طراحی پنل مدیریت فالت دتکتور ، سیستم مانیتورینگ وضعیت اتاقهای هتل (بخش پنل مدیریتی وب) و چندین پروژه کوچک و بزرگ دیگر حاصل همکاری این شرکت میباشد.