شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با توجه به عملکرد و رزومه قوی این شرکت در پروژه های شرکت توزیع برق مشهد و سایر پروژه های خود و نیز پرزنت حضوری با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی واحد سرویسهای صنعتی، این شرکت موفق شد با کمک شرکت پخش فراورده نفتی منطقه خراسان رضوی، سیستم نرم افزار کنترل کیفیت و مدیریت مجاری عرضه را در زمان مقرر و در اوخر سال 93 به اتمام برساند. این شرکت افتخار دارد عنوان اولین شرکت در طراحی و پیاده سازی نرم افزار مذکور بر روی پلتفرم اندروید در وزارت نفت را داشته و آمادگی خود را جهت همکاری با سایر مناطق پخش فرآورده های نفتی اعلام میدارد. لازم به ذکر است شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان از ابتدای سال 93 تمامی گزارشات ارسالی بر اساس گزارشات متنوع نرم افزار مذکور تهیه و اعلام کرده است.

لیست تقدیر نامه های شرکت