لیست مشتریان شرکت

شرکت آب و فاضلاب مشهد

شرکت آب و فاضلاب مشهد با مجموعه مدیریت سازمان به استفاده از پتانسیل موجود و نیروهای جوان و خلاق این شرکت، در سال 91 اقدام به طراحی و تولید نرم افزارهایی جهت انجام بخشی…

شرکت توزیع برق مشهد

با توجه به سیاست استفاده از تکنولوژی های روز در شرکت توزیع برق مشهد و همچنین اعتماد و حمایت مدیریت محترم عامل و معاونین محترم آن شرکت، از سال 1388 پروژه ای در قالب paper less…

قطار شهری مشهد

شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد از اواسط سال 1392 و با رویکرد حرفه ای استفاده از تکنولوژی های روز و همگام با پیشرفت علم این شرکت برآن شد تا توانمندی خود را در اختیار شرکت…

انجمن صنفی مشهد

نرم افزار انجمن صنفی برق مشهد  با همت بخش خصوصی از سال 92 شروع به طراحی گردید و در سال 93 فعالیتهای پشتیبانی و توسعه آن به عهده این شرکت قرار گرفته است.

شرکت نفت مشهد

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با توجه به عملکرد و رزومه قوی این شرکت در پروژه های شرکت توزیع برق مشهد و سایر پروژه های خود و نیز پرزنت حضوری با شرکت ملی پخش فرآورده…

سما صنعت توس

شرکت فنی و مهندس سما صنعت این شرکت افتخار همکاری در بخش خصوصی با شرکتهای معتبر و شناخته شده ای مانند شرکت سما صنعت توس که یکی از شرکتهای قدرتمند در حوزه ارائه خدمات فنی…