محیط زیست

اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی

۱۳۹۷-۰۸-۱۵

اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی

مفتخر هستیم در سال ۱۳۹۷ و با پیگیری های انجام شده موفق به عقد قرارداد طراحی نرم افزار با موضوع طراحی، پیاده سازی و اجرای سامانه همراه بازدید های کارشناسی و پایشی بر بستر وب و اندروید با اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی محترم شده و افتخار همکاری را در کارنامه خود ثبت نمودیم.

امید است بتوانیم با استعانت از درگاه خداوند در راه تامین حفظ محیط زیست گامی هرچند کوچک برداریم