افتخار همراهی داشتیم با :

می گویند مشتری مدیرعامل است. بله مشتری مدیرعامل است چون او اگر نباشد ما هم نیستیم.

اعتماد در گذر زمان شکل می‌گیرد. مثل عشق.

ما توانستیه ایم اعتماد مدیرعاملان (مشتری) خودمان را در گذر زمان بدست بیاوریم. با افتخار معرفی میکنیم:

برند پترو پارت

شروع همکاری از سال1399

شرکت آب و فاضلاب مشهد

شروع همکاری از سال 1391 تاکنون

شرکت پخش نفت منطقه خراسان

شروع همکاری از سال 1393 تاکنون

اتوماسیون اداری حسیب

شروع همکاری از سال 1397 تاکنون

شرکت توزیع برق مشهد

شروع همکاری از سال 1390

شرکت توزیع برق استان خراسان

شروع همکاری از سال 1397 تاکنون

سازمان حفاظت محیط زیست خراسان

شروع همکاری از سال 1396 تاکنون

راهبرنیروی خراسان  – منیران

شروع همکاری از سال 1399

آستان قدس رضوی

بصورت پروژه ای از سال 1397

شهرداری مشهد

بصورت پروژه ای از سال 1397

قطار شهری مشهد

بصورت پروژه ای از سال 1393