افتخار همراهی داشتیم با :

می گویند مشتری مدیرعامل است. بله مشتری مدیرعامل است چون او اگر نباشد ما هم نیستیم.

اعتماد در گذر زمان شکل می‌گیرد. مثل عشق.

ما توانستیه ایم اعتماد مدیرعاملان (مشتری) خودمان را در گذر زمان بدست بیاوریم. با افتخار معرفی میکنیم:

شرکت توزیع برق مشهد

شروع همکاری از سال 1390

شرکت آب و فاضلاب مشهد

شروع همکاری از سال 1391 تاکنون

شرکت پخش نفت منطقه خراسان

شروع همکاری از سال 1393 تاکنون

اتوماسیون اداری حسیب

شروع همکاری از سال 1397 تاکنون

سازمان حفاظت محیط زیست خراسان

شروع همکاری از سال 1396 تاکنون

شرکت توزیع برق استان خراسان

شروع همکاری از سال 1397 تاکنون

قطار شهری مشهد

بصورت پروژه ای از سال 1393

شهرداری مشهد

بصورت پروژه ای از سال 1397

آستان قدس رضوی

بصورت پروژه ای از سال 1397