گواهی نامه های اخذ شده از کارفرمایان

شرکت نفت منطقه خراسان

گواهی حسن انجام کار از شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی بابت سامانه کنترل کیفیت مجاری عرضه

 

 

شرکت آب و فاضلاب مشهد

گواهی حسن انجام کار از شرکت آب و فاضلاب مشهد بابت سامانه های نرم افزاری PM ، اتفاقات آب و فاضلاب در سال 1394

 

 

شرکت آب و فاضلاب مشهد

لوح تقدیر بابت پیاده سازی و استقرار سامانه pm و اتفاقات آب و فاضلاب و ارائه آن خدمت وزیر محترم نیرودر نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری

 

 

گواهی رتبه بندی انفورماتیک

گواهی نامه صلاحیت خدمات انفورماتیک (ساجات) با رتبه 4 از سازمان برنامه و بودجه کشور

 

 

شرکت توزیع برق مشهد

گواهی حسن انجام کار از شرکت توزیع برق مشهد بابت ارائه نرم افزار های بازرسی و بازدید و نظارتی بر روی تبلت در سال 1397