محیط زیست

اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی

اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی مفتخر هستیم در سال ۱۳۹۷ و با پیگیری های انجام شده موفق به عقد قرارداد طراحی نرم افزار با موضوع طراحی، پیاده سازی و اجرای سامانه همراه بازدید های کارشناسی و پایشی بر بستر وب و اندروید با اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی محترم شده و افتخار همکاری را در کارنامه خود …

شرکت ملی پخش

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی

طراحی سامانه کنترل کیفیت و مدیریت مجاری عرضه سوخت با کمک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی در سال ۱۳۹۳ یکی از افتخارات دیگر شرکت گلدن کو میباشد. در این سامانه که برای اولین بار در وزارت نفت طراحی گردید، عملیات بازرسی از جایگاه های سوخت بصورت کاملا مکانیزه و سیستمی صورت میگیرد.

شرکت آب و فاضلاب مشهد

شرکت آب و فاضلاب مشهد

شرکت آب و فاضلاب مشهد در سال ۱۳۹۱ با همکاری واحد فنی شرکت گلدن کو، طرحی در خصوص انجام بخشی از فرآیند PM بر روی پلتفرم اندروید ( تبلت ) را اجرا و پس از سه ماه در شرکت آب و فاضلاب مشهد معاونت بهره برداری مستقر نمود و تاکنون بصورت فعال در حال استفاده میباشد. در سال ۱۳۹۳ با …

توزیع برق مشهد

شرکت توزیع برق مشهد

شرکت توزیع برق مشهد این شرکت افتخار همکاری با شرکت توزیع برق مشهد را از سال ۱۳۹۰ در حوزه های تبلت دارد. از ابتدای همکاری، طراحی سامانه های بازدید، نصب و نظارت بر نصب فروش و خدمات پس از فروش انشعابات برق مشهد، نظارت برپروژه ها، فهام، بازرسی عادی و بازرسی دیماندی بر پلتفرم اندروید را در این شرکت پیاده …