pics

راه اندازی سامانه نظارت مکانیزه ( سنم )

راه اندازی سامانه نظارت مکانیزه ( سنم ) در توزیع برق خراسان رضوی سامانه نظارت مکانیزه – سنم – در شرکت توزیع برق استان خراسان به همت مدیر دفترنظارت و کنترل برنامه و پروژه جناب آقای مهندس عطایی، راه اندازی و مورد استفاده قرار گرفت. طراحی این نرم افزار که بر بستر اندروید انجام شده …

بیشتر بخوانید