شرکت ملی پخش

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی

۱۳۹۷-۰۴-۱۲

طراحی سامانه کنترل کیفیت و مدیریت مجاری عرضه سوخت با کمک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی در سال ۱۳۹۳ یکی از افتخارات دیگر شرکت گلدن کو میباشد.

در این سامانه که برای اولین بار در وزارت نفت طراحی گردید، عملیات بازرسی از جایگاه های سوخت بصورت کاملا مکانیزه و سیستمی صورت میگیرد.