بازدید مهندس بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد از غرفه گلدن کو در نمایشگاه هفته پژوهش

۱۳۹۸-۰۹-۲۱