تولید و صادرات خدمات IT

بازدید مشاور محترم مدیرعامل شرکت توزیع شهرستان مشهد از غرفه شرکت گلدن کو

۱۳۹۷-۰۴-۰۵

بازدید مشاور محترم مدیرعامل شرکت توزیع شهرستان مشهد جناب آقای مهندس کسائیان از غرفه شرکت گلدن کو مورخ ۹۳/۰۲/۱۶ در سالن نمایشگاه نوزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق واقع…