بازدید مدیرعامل محترم شرکت توزیع استان اصفهان از غرفه شرکت گلدن کو

۱۳۹۷-۰۴-۰۵

بازدید مدیرعامل محترم شرکت توزیع استان اصفهان جناب آقای مهندس علاقمندان و همراهان از غرفه شرکت گلدن کو مورخ ۹۳/۰۲/۱۶ در سالن نمایشگاه نوزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق واقع در پژوهشگاه نیروی تهران