سامانه سنم ، افزایش نظارت و کاهش هزینه

با راه اندازی سامانه سنم ، افزایش نظارت و کاهش هزینه – در شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی توسط شرکت گلدن کو، شاهد کاهش هزینه های جاری سازمان، افزایش نظارت و تسهیل در انجام امور نظارت در این شرکت در سطح استان خواهیم بود.

سنم

سنم

بازتاب راه اندازی سامانه نظارت مکانیزه در شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی در سایت این شرکت باعث افتخار این شرکت است.

شرکت گلدن کو ارائه دهنده راه کارهای سازمانی، در جهت افزایش نظارت، افزایش بهره وری سازمانی و کاهش هزینه های جاری سازمان آماده همکاری با تمامی سازمان های دولتی و خصوصی می باشد.

لینک خبر: لینک