نزدیک به یک دهه فعالیت در حوزه طراحی سامانه های نرم افزاری وب و اندروید در بخش های بازرسی، نظارت و بازدید های دوره ای برای سازمان های بزرگ دولتی از افتخارات ماست. تیم گلدن کو در نقش یک همراه مطمئن، آماده همکاری با شما در مسیر تعالی سازمانی و تسریع در رسیدن به اهداف پیش روی شماست.

افزایش نظارت

کنترل و نظارت بر عملکرد یک فعالیت کاری، بسیار مهم و دشوار است ودر صورت موفقیت در این حوزه، راندمان کاری و رضایت مندی مشتری بسیار افزایش خواهد یافت. طراحی سامانه های اینجنینی باعث افزایش میزان نظارت بر عملکرد خواهد بود. سامانه های مانیتورینگ که میتواند برای مدیران بر روی گوشی های همراه طراحی گردد نیز بخش مکمل این حوزه میباشد.

شفاف سازی

نبود مستندات کافی ، عدم اطلاع از رخداد های جزئی سازمان و نبود سامانه های مانیتورینگ باعث کاهش شفافیت فرآیند ها و در نتیجه اخلال در انجام تعهدات خواهد شد. با استفاده از این سامانه ها مشکلات فوق قابل رصد بوده و باعث افزایش شفافیت سازمانی خواهد شد. بسیاری از رانتهای موجود در انجام کار که توسط برخی مامورین صورت میگیرد در این سامانه ها قابل رصد و کنترل است.

افزایش صحت سنجی

برداشت و ثبت اطلاعات بصورت سنتی و کاغذی و ثبت آن توسط اپراتور باعث ثبت اشتباهات بیشماری در لحظه ورود اطلاعات خواهد شد. چنانچه ثبت اطلاعات توسط مامور بوسیله تبلت و در محل انجام گیرد و بلافاصله از بسترهای امن زیرساختی مخابراتی اطلاعات به سرور منتقل گردد، باعث افزایش صحت سنجی اطلاعات خواهد شد. کنترل دقیق اطلاعات در لحظه ارسال و نمایش خطاهای احتمالی به مامور باعث عدم ثبت اطلاعات نادرست میگردد.

کاهش هزینه ها

با طراحی سامانه های نرم افزاری باعث کاهش موازی کاری ، کاهش مصرف کاغذ، کاهش زمان انجام کار و در نتیجه کاهش هزینه های اجرایی کار خواهید شد. این کاهش علاوه بر هزینه های مستقیم به شکل چشم گیری در هزینه های غیر مستقیم پروژه کاهش داده و باعث افزایش راندمان کاری نیز میگردد.

  • شرکت آب و فاضلاب مشهد
  • شرکت توزیع برق مشهد
  • آستان قدس رضوی
  • اتوماسیون اداری حسیب
  • شرکت توزیع و پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رشوی
  • شهرداری مشهد
  • شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی
  • قطار شهری مشهد
  • سازمان حفاظت محیط زیست